ඔබට මෙම ලක්ෂණ තිබෙනවාද? මාසයකින් ඔබව මරණයට පත් විය හැකියි ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලබා ගන්න.

ඔබ ඇතැම් විට ඉතා නිරෝගී පුද්ගලයෙකු වීමට පුළවන්. නමුත් ඔබේ නොසැලකිලිමත් බව නිසා ඔබ මරණයට වුවද පත් වීමට පුළුවන්. බොහෝ විට මෙම හදිසි මරණ සදහා හේතුවක් වෙන්නේ හෘදයාබාධ. හෘධයාබාධයක් වැළදුණු පසුව ඔබ මේ ගැන සිතනවාට වඩා හෘදයාබාධයක් වැළදීමට පෙර මේ ගැන සිතිය යුතුය. ඊට හේතුව හෘදයාබාධ වරක් වැළදුන පසුව ඉතා ප‍්‍රවේසම් විය යුතු නිසාය. නොහිමි ලෝකය මගිනි අද ඉදිරිපත් කරන්නේ හෘදයාබාධයක මූලික රෝග ලක්ෂණ මොනවාද සහ ඒ සදහා ගත හැකි ප‍්‍රතිකාර මොනවාද යන්නයි. එමෙන්ම වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගැනීමට ප‍්‍රමාද නොවිය යුතුය.

එමෙන්ම මෙම රෝග ලක්ෂණයන් තිබෙනවා නම් ඉක්මන් කඩිනම් වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ගැනීම මගින් ඔබේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කර ගත හැක.
මෙය කෙනෙකුගේ ජීවිතය වුවත් බේරා දීමට උපකාරී විය හැකියි. මිතුරන්ටත් බලන්න Share  කරන්න. නොහිමිලෝකය අපිව Subscribe  කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEYxxooe2mQ&t=66s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *