මායාවක්ද විශ්මයක්ද , විනිසුරුවන්ට උන් හිටි තැන් අමතක කළ ලංකාවේ අපේ මැජික් කාරයා

විනිසුරුවන්ට උන් හිටි තැන් අමතක කළ මැජික් කාරයා

මේ දිනවල ජනප‍්‍රියම රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තමා යූත් විත් ටැලන්ට් කියන්නෙ. මේ වැඩ සටහනෙන් ලංකාවේ විවිධ දක්ෂයෝ හොයලා දෙනවා. මේ එහෙම හොයාගත්ත දක්ෂයෙක්. ඒ කියන්නෙ ලංකාවේ අපේ දක්ෂයෙන්. මෙහෙම දක්ෂතා තියෙන අයව වෙන රටවල දැකලා තිබ්බට ලංකාවේ අපි දැකලා නෑනෙ. මෙන්න එහෙනම් විනිසුරු මඩුල්ලට උන් හිටි තැන් අමතක කළ මැජික් කාරයා. අපේ පේජ් එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyUJlyiYh-k&t=340s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *