ලිංගික අප‍්‍රාණිකත්වයද? මානසික වදයක්ද? මෙන්න වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාරය නිවසේදීම කරන විදිය

ලිංගික අප‍්‍රාණිකත්වය කියන්නෙ බොහෝ දෙනා පීඩා විදින ගැටලුවක්. ඇතැමි විය මෙය මානසික ගැටලුවක් වීමටද පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ සදහා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව නිර්දේශ කළ ව්‍යයාමයන් තිබෙන නිසා ගැටලුවක් නෑ. අද ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කරන්නෙ මෙම ගැටලුව සහිත පුද්ගලයන්ට නිවසේදීම සිදු කරන සරලතම ව්‍යායාමයක් මගින් කොහොමද මෙම ගැටලුව මගහරවගන්නෙ කියන එක. ඒත් එක්කම මේක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව නිර්දේශ කරන ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමයක් නිසා ඔබ කලබලයට පත් වීම හෝ නොසලකා හැරීම සිදු කරන්න එපා. ප‍්‍රතිඵල සහතිකයි. ඒ වගේම මෙවැනිම වටිනා ලිපි සදහ ලංකා ෆැක්ට්ස් අපේ යූටියුබ් චැනලය කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkElZ5ZkYgc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *