සීගිරිය යළිත් ප‍්‍රතිනිර්මාණය වේ. බලන්නකො තියෙන ලස්සන හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඉස්සර තිබුණ විදිය

සීගිරිය කියන්නෙ ශ‍්‍රී ලාංකීය අතීත උරුමය ලොවමට කියා පාන අපූරු උදාහරණයක්. ඉස්සර සීගිරිය කොහොමද තියෙන්න ඇත්තෙ? හිතාගන්න පුළුවන්ද? අද නොහිමි ලෝකයෙන් කියන්නෙ ඉස්සර සීගිරිය කොහොමද තියෙන්න ඇත්තෙ කියන එක. මේක අපූරු නිර්මාණයක්. සීගිරිය රජ දවස තිබූණා යැයි අපේක්ෂිත විදියටම මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පහත වීඩියෝ එකෙන් මේක බලන්න. අපේ පේජ් එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *